Koronapandemia vauhditti työterveyspalveluiden digiloikkaa

Koronapandemian myötä monet digitaaliset palvelut kuten etänä tehtävät työpaikkaselvitykset ja terveystarkastukset vakiintuivat toimivaksi ja toivotuksi toimintamalliksi Etelä-Savon Työterveydessä.

Koronapandemian myötä monet digitaaliset palvelut kuten etänä tehtävät työpaikkaselvitykset ja terveystarkastukset vakiintuivat toimivaksi ja toivotuksi toimintamalliksi Etelä-Savon Työterveydessä. Etäpalveluiden kysynnän kasvu näyttää jatkuvan edelleen, vaikka epidemiatilanne on etenkin alueellisesti pysynyt verrattain rauhallisena.

Esimerkiksi työpaikkakäyntejä ei ennen koronaepidemiaa tehty käytännössä lainkaan etänä, mutta nyt viimeksi kuluneen vuoden aikana tilanne on ollut täysin päinvastainen eli lähes kaikki käynnit toteutetaan etänä. Uuden toimintamallin vakiintumista on edesauttanut Kela-korvausten laajeneminen etänä tehtyihin työpaikkakäynteihin.

Samoin muun muassa Etelä-Savon Työterveyden OmaESTT-sovelluksen käyttö kasvoi koronapandemian myötä merkittävästi. Sovelluksen kautta asiakas saa yhteyden omaan tai päivystävään työterveyshoitajaan ja tarvittaessa voi asioida myös lääkärin etävastaanotolla.

- Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä etäpalveluihin, sillä niiden kautta voidaan hoitaa tehokkaasti monia tyypillisiä työterveyshoitaja- tai lääkärikäynnin syitä. Samalla kynnys ottaa hyvissä ajoin yhteyttä työterveyden ammattilaisiin on laskenut, sanoo Etelä-Savon Työterveyden ylilääkäri Jarmo Kuronen.

Etelä-Savon Työterveydessä havaittu muutos noudattelee valtakunnallista trendiä.

Työterveyslaitoksen tänä keväänä työterveyspalveluiden tuottajille toteuttamasta kyselystä käy ilmi, että kaikki kyselyyn vastanneet olivat uudistaneet palveluitaan ja toimintaansa entistä digitaalisempaan suuntaan koronaepidemian myötä.

Digitaalisten palveluiden lisäksi myös erilaisten työkykyä tukevien toimintamallien kysyntä on kasvanut. Epidemian pitkittyminen lisäsi muun muassa etätyöhön liittyvän neuvonnan ja henkisen tuen tarvetta. Etelä-Savon Työterveyden asiakkuuspäällikkö Satu Pulkkisen mukaan muutos on pysyvä.

- Työterveyspalvelut muuttuvat työelämän mukana, joka on entistä monimuotoisempaa. Tarvitaan uusia, joustavia ja ajassa eläviä toimintamalleja sekä entistä räätälöidympää palvelua, Pulkkinen toteaa.

Kokonaisuudessaan työterveyspalvelut ovat toimineet koronapandemiankin aikana erittäin tehokkaasti ja turvallisesti. Esimerkiksi yli 90 % palveluntuottajista ilmoitti Työterveyslaitoksen kyselyssä, ettei henkilöstössä ole todettu koronatartuntoja ammattitautina ja vain kolmanneksella vastaajista koronatartunnat tai karanteenit olivat vaikuttaneet jollain tavalla yksiköiden toimintaan.

Lue lisää Etelä-Savon Työterveyden OmaESTT-sovelluksesta tästä!

  • 22.06.2021